ÁSZF

1. ÁSZF Reptéri szolgáltatás esetén

# Szerződési Feltételek

## Felek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a R38 All Rent Kft. (székhely: 1205 Budapest, Révay utca 38, telephely: 2220. Vecsés, Lőrinci utca 91, adószám: 32261527-2-43, cégjegyzékszám: 01 09 414834, a céget nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban: Üzemeltető), mint üzemeltető és a cég telephelyén található repülőtéri parkoló használó ügyfelei (továbbiakban: Ügyfél) között létrejövő jogviszony feltételeit tartalmazza. A parkolási szerződés a parkoló kártya Ügyfél általi átvételével lép életbe. Az ÁSZF a kapun történő belépés pillanatában válik hatályossá.

## Használati feltételek

A parkoló a hét minden napján, napi 24 órában üzemel. Behajtás kizárólag akkor nem lehetséges, ha azt az Üzemeltető lezárta, vagy a parkoló megtelt. A Parkoló teljes területén a KRESZ szabályai érvényesek, a megengedett maximális sebesség 5 km/h. A parkolót az Ügyfél saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A behajtást követően Parkoló kártyát állítunk ki, amelynek birtokában az Ügyfél áthaladhat a sorompón és leparkolhatja az autóját. A Parkoló kártyát meg kell őrizni a tartózkodás végéig, majd az illetékes kollégáknak át kell adni. A kártya elvesztése vagy ellopása esetén forgalmi engedély vagy törzskönyv, valamint személyazonosító igazolás szükséges.

A parkolóba történő behajtáskor, ott tartózkodás folyamán és távozáskor kamerafelvétel készül. Az Üzemeltető a felvételeket az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a parkoló üzemeltetéséhez használja fel, 30 napig őrzi meg, majd törli vagy megsemmisíti. A felvételeket az Üzemeltető kizárólag jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresésre adja ki.

A parkoló területén csak az arra kijelölt helyeken lehet parkolni, a tűzoltósági felvonuló utat szabadon kell hagyni. Az autót úgy kell elhelyezni, hogy más járművek ki- és beparkolását ne akadályozza, és elegendő hely legyen az ajtó kinyitásához.

A parkolóhely elfoglalása után a gépjármű motorját minél előbb le kell állítani, lezárt állapotban, a biztonsági berendezések bekapcsolásával kell elhagyni. Tilos a gépjárműben aludni, valamint kisgyereket vagy állatot felügyelet nélkül hagyni. A parkolás után a parkoló alkalmazottai átadásátvételi jegyzőkönyvet vesznek fel és a gépjármű 2-2 oldaláról fényképet készít és az esetleges sérüléseket ellenőrzi. Abban az esetben, ha a jármű tulajdonos nem hagyja a telephelyen a gépjármű indító kulcsát, a telephely nem vállal felelősséget a gépjármű az Üzemeltető nem vállal felelősséget a parkolóban elhelyezett gépjárművekért és a bennük hagyott tárgyakért.

Tilos a parkolóban:

- A KRESZ szabályainak megszegése;

- Díjfizetés nélküli kihajtás a parkolóból vagy ennek megkísérlése;

- A parkolókban bármilyen berendezés, továbbá a parkoló járművek rongálása;

- A járműben történő várakozás vagy alvás, álló jármű motorjának járatása;

- Nyílt láng használata;

- A parkoló normál üzemmenetének bárminemű akadályozása;

- A parkoló üzemeltetéséhez szükséges eszközök nem rendeltetésszerű használata;

- Olyan jármű leállítása, amelynek üzemanyagtartályából gáz, benzin vagy olaj szivárog;

- Gázüzemű járművel (kivéve biztonsági szeleppel ellátott járművel) behajtani;

- Bármilyen típusú tűzveszélyes anyag parkolóba történő bevitele, tárolása, akár bármely jármű alkotórészeként is, kivéve a jármű üzemanyagtartályában lévő üzemanyagot;

- A gépjárműben élő állat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, mérgek, robbanásveszélyes anyag vagy bármilyen olyan tárgy tárolása, amelynek birtoklását jogszabály tiltja;

- Járművek leállítása a megjelölt parkolóhelyeken kívül, illetve egy gépjárművel több parkoló mezőt elfoglalni;

- Rendszám nélküli, üzemképtelen vagy olyan járművet leállítani, amely a közlekedési előírásoknak nem felel meg;

- A lezárt gépjárműben személyt vagy állatot felügyelet nélkül hagyni.

## Fizetési feltételek

A mindenkor érvényes díjak megtalálhatóak a www.r38allrent.hu honlapon. Fizetés távozáskor készpénzben vagy bankkártyával lehetséges. Áfás számlát csak fizetés előtti kérésre tudunk kiállítani, utólagos kiállítására nincs lehetőség.

## Felelősség

Az Üzemeltető a mindenkor érvényes díjak megfizetése ellenében szabadtéri parkolóban tárolja a gépjárművet, kamerával megfigyelt területen. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a jármű szabadtéri tárolása során bekövetkező szennyeződésekért vagy elemi károkért.

A parkolót kizárólag rendeltetésének megfelelően szabad használni. A járművet lezárt állapotban (ablakokat is felhúzva) kell a parkolóban hagyni, és az utas, illetve a csomagtér kívülről látható részeiben nem maradhat értéktárgy. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a járművek és/vagy utasaik sérelmére a parkoló területén elkövetett, harmadik személyek által okozott károkért. Az Üzemeltető a vendégek viselkedésére nem tud befolyást gyakorolni, és nem felelős harmadik személy magatartásáért, különösen az általa okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban. Lopásból, gépkocsi feltörésből vagy harmadik személy erőszakos cselekményéből eredő károkat a területileg illetékes rendőrkapitányságnak kell bejelenteni.

A parkolót mindenki saját kockázatára és felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a parkolóban elhelyezett gépjárművekért és a bennük hagyott tárgyakért. Az ügyfél köteles az általa más járműben vagy a parkolástechnikai berendezésekben okozott kárt megtéríteni. Az ilyen eseteket azonnal jelenteni kell az Üzemeltetőnek.

## A repülőtéri transzfer folyamata

Az Üzemeltető az Ügyfelek részére a parkoló és a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér között saját gépjárműveivel biztosítja az oda- és visszaszállítást, amelyet a parkolási díj magában foglal. Visszaérkezéskor, a csomagok átvétele után, a parkoló kártyán található telefonszámon szükséges jelezni a transzfer igényt. Az Üzemeltető ezt igény szerint biztosítja, nem menetrendszerűen. A menetidő forgalom függvényében 8-10 perc.

## Elérhetőség

Cím: 1205 Budapest, Révay utca 38. / 2220 Vecsés, Lőrinci utca 91.

Email: info@r38allrent.hu

Telefon: +36 20 223 7664

Weboldal: www.r38allrent.hu

2. ÁSZF gyorsszerviz szolgáltatás esetén

# Szerződési Feltételek

## Felek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a R38 All Rent Kft. (székhely: 1205 Budapest, Révay utca 38, telephely: 2220. Vecsés, Lőrinci utca 91, adószám: 32261527-2-43, cégjegyzékszám: 01 09 414834, a céget nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban: Szolgáltató), mint szolgáltató és a Szolgáltató telephelyén található gyorsszerviz szolgáltatás igénybe vevő ügyfelei (továbbiakban: Ügyfél) között létrejövő jogviszony feltételeit tartalmazza. A szervizelési szerződés az Ügyfél és a Szolgáltató közötti megrendelés és visszaigazolás útján jön létre. Az ÁSZF a szolgáltatás megrendelésének pillanatában válik hatályossá.

## Szolgáltatási feltételek

A gyorsszerviz hétköznaponként 8:00-tól 17:00-ig üzemel. A Szolgáltató a meghatározott nyitvatartási időn kívül kizárólag előzetes egyeztetés alapján fogad megrendeléseket. Az Ügyfél a szolgáltatást saját kockázatára és felelősségére veheti igénybe.

Az Ügyfél köteles a megrendelés során pontosan megadni a gépjármű típusát, hibáját, valamint egyéb releváns információkat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibásan vagy hiányosan megadott adatokból eredő késedelmekért vagy károkért.

A szervizelési munkálatok során a Szolgáltató a legmagasabb szakmai színvonalon jár el, azonban nem vállal felelősséget a gyártó által elrejtett vagy rejtett hibákért, valamint az Ügyfél által kért, de nem szakszerű javításokért. Az elvégzett munkálatokat és a felhasznált alkatrészeket a Szolgáltató tételesen számlázza ki az Ügyfél részére. A Szolgáltató tovább nem vállal felelősséget az Ügyfél által hozott alkatrészek után.

## Fizetési feltételek

A szolgáltatás díjai megtalálhatóak a www.r38allrent.hu honlapon, illetve a Szolgáltató telephelyén elérhető árlistákon. Az Ügyfél köteles a szolgáltatás igénybevételét követően azonnal kiegyenlíteni a számlát készpénzben vagy bankkártyával. Áfás számlát csak a fizetés előtti kérésre tudunk kiállítani, utólagos kiállítására nincs lehetőség.

## Felelősség

A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben kizárólag a saját hibájából eredő károkért vállal felelősséget. Az Ügyfél köteles az általa okozott kárt megtéríteni, valamint a Szolgáltató területén bekövetkezett bármilyen kárt azonnal jelenteni. Az Ügyfél köteles a gépjárművét az átvételkor alaposan átvizsgálni, és az esetleges kifogásokat azonnal jelezni. Utólagos reklamációkat a Szolgáltató nem fogad el.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfél által a szervizben hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a gépjárműben ne maradjanak értékes tárgyak, dokumentumok.

## Szervizelési folyamat

Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez köteles előzetesen időpontot egyeztetni a Szolgáltatóval. Az időpontot a Szolgáltató visszaigazolja, és az Ügyfél köteles a megadott időpontban a gépjárművet a szervizbe szállítani. Az elvégzett munkálatok befejezését követően a Szolgáltató értesíti az Ügyfelet, aki köteles a gépjárművet a lehető legrövidebb időn belül elvinni.

A szervizelési folyamat során a Szolgáltató a gépjárművet alaposan átvizsgálja, és az Ügyfél által jelzett hibákat kijavítja. A javításokat követően a Szolgáltató próbaúton ellenőrzi a gépjármű állapotát, és amennyiben szükséges, további javításokat végez.

## Elérhetőség

Cím: 1205 Budapest, Révay utca 38. / 2220 Vecsés, Lőrini utca 91.

Email: info@r38allrent.hu

Telefon: +36 20 223 7664

Weboldal: www.r38allrent.hu

3. ÁSZF bérautó szolgáltatás esetén

# Szerződési Feltételek

## Felek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a R38 All Rent Kft. (székhely: 1205 Budapest, Révay utca 38, telephely: 2220. Vecsés, Lőrinci utca 91, adószám: 32261527-2-43, cégjegyzékszám: 01 09 414834, a céget nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban: Szolgáltató), mint szolgáltató és a Szolgáltató által kínált bérautó szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek (továbbiakban: Ügyfél) között létrejövő jogviszony feltételeit tartalmazza. A bérleti szerződés az Ügyfél és a Szolgáltató közötti megrendelés és visszaigazolás útján jön létre. Az ÁSZF a szolgáltatás megrendelésének pillanatában válik hatályossá.

## Szolgáltatási feltételek

A bérautó szolgáltatás a hétköznaponként 8:00-tól 17:00-ig üzemel. elérhető. Az Ügyfél a szolgáltatást saját kockázatára és felelősségére veheti igénybe.

Az Ügyfél köteles a megrendelés során pontosan megadni a bérlés időtartamát, a gépjármű típusát, valamint egyéb releváns információkat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibásan vagy hiányosan megadott adatokból eredő késedelmekért vagy károkért.

A bérleti időszak alatt az Ügyfél köteles a bérelt gépjárművet rendeltetésszerűen használni, és gondoskodni annak állapotának megőrzéséről. Az elvégzett karbantartási és javítási munkálatokat a Szolgáltató tételesen számlázza ki az Ügyfél részére, amennyiben azok az Ügyfél hibájából váltak szükségessé.

## Fizetési feltételek

A szolgáltatás díjai megtalálhatóak a www.r38allrent.hu honlapon, illetve a Szolgáltató telephelyén elérhető árlistákon. Az Ügyfél köteles a szolgáltatás igénybevételét követően azonnal kiegyenlíteni a számlát készpénzben vagy bankkártyával. Áfás számlát csak a fizetés előtti kérésre tudunk kiállítani, utólagos kiállítására nincs lehetőség.

## Felelősség

A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben kizárólag a saját hibájából eredő károkért vállal felelősséget. Az Ügyfél köteles az általa okozott kárt megtéríteni, valamint a Szolgáltató területén bekövetkezett bármilyen kárt azonnal jelenteni. Az Ügyfél köteles a bérelt gépjárművet az átvételkor alaposan átvizsgálni, és az esetleges kifogásokat azonnal jelezni. Utólagos reklamációkat a Szolgáltató nem fogad el.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfél által a bérelt gépjárműben hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a gépjárműben ne maradjanak értékes tárgyak, dokumentumok.

## Bérleti folyamat

Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez köteles előzetesen időpontot egyeztetni a Szolgáltatóval. Az időpontot a Szolgáltató visszaigazolja, és az Ügyfél köteles a megadott időpontban a gépjárművet a Szolgáltató telephelyén átvenni. Az elvégzett bérleti időszak befejezését követően az Ügyfél köteles a gépjárművet a lehető legrövidebb időn belül visszaszállítani.

A bérleti időszak alatt az Ügyfél köteles a gépjárművet rendeltetésszerűen használni, és gondoskodni annak megfelelő karbantartásáról. Az Ügyfél köteles a bérleti időszak végén a gépjárművet tiszta és sérülésmentes állapotban visszaadni.

## Elérhetőség

Cím: 1205 Budapest, Révay utca 38. / 2220 Vecsés, Lőrinci utca 91

Email: info@r38allrent.hu

Telefon: +36 20 223 7664

Weboldal: www.r38allrent.hu